Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 26, 2012

ελαιώνας/zeitenlik: η πρώτη έκθεση δυτικά για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

ελαιώνας/zeitenlik
Ιεροσπουδαστήριο Μονής Λαζαριστών:
το 2012 πίσω από το 1912 έως το 1859Η δυτική ύπαιθρος της Θεσσαλονίκης, από τα δυτικά τείχη και τις δύο πύλες τους (τη Λιταία Πύλη ή Γενί Καπού στην Αγίου Δημητρίου και τη Χρυσή Πύλη στο Βαρδάρι) μέχρι το Μπεχ Τσινάρ (Κήπος των Πριγκήπων μετά το λιμάνι) και το Νταούτ Μπαλί (Ωραιόκαστρο, δυτικά του στενού στο Δερβένι) απήλαυσε μια ιδιότυπη μοναξιά για πολλούς αιώνες. Ο τελευταίος από τους πρώτους οικισμούς έδωσε τη θέση του στην πόλη της Θεσσαλονίκης στους ελληνιστικούς χρόνους. Αντίστοιχα ο πρώτος από τους τελευταίους οικισμούς που εξελίχθηκαν στη σημερινή, εκτός των δυτικών τειχών, Θεσσαλονίκη στήθηκε το 1914. Λίγο πριν όμως, στα μέσα του 19ου αιώνα η δυτική αυτή ύπαιθρος, είδε ένα μικρό κομμάτι της να λάμπει. Το Ζέιτενλικ εμφανίζεται ως τόπος αγροκτημάτων στα τέλη του 17ου αιώνα όταν καταγράφονται αγοραπωλησίες αμπελιών. Οι αγοραπωλησίες όμως που συντελέστηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα άφησαν τη σφραγίδα τους μέχρι σήμερα.

Η έκθεση ελαιώνας/zeitenlik παρακολουθεί το ενδιαφέρον των Λαζαριστών μισιονάριων της Θεσσαλονίκης να ανταποκριθούν στο αίτημα των Βούλγαρων της Μακεδονίας για Ένωση με την Καθολική Εκκλησία. Αγοράζουν γη, κτίζουν επιβλητικά κτίρια, συγκεντρώνουν μικρούς βουλγαρόπαιδες τους οποίους εκπαιδεύουν για δασκάλους και ιερείς, βλέπουν να ξεπηδούν από αυτά τα ιδρύματα Βούλγαροι Ουνίτες που διαπρέπουν σ’ αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκαν. Ζουν τη μεγάλη αγωνία για την έκβαση των βαλκανικών πολέμων, βλέπουν τους πρόσφυγες του 1914 να στήνουν τον οικισμό τους στα όρια της περιουσίας τους. Μέρες δόξας επανέρχονται όταν τα αδέλφια τους οι Γάλλοι στρατιώτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαθίστανται στο Ζέιτενλικ κι επιλέγουν τα κτίρια των Λαζαριστών για να αναπτύξουν γύρω τους μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες. Οι Λαζαριστές προσφέρουν κομμάτι από τη γη τους για το σχολείο που ιδρύουν οι Γάλλοι για τα παιδιά των προσφύγων. Νέοι  πρόσφυγες κατακλύζουν τη Μακεδονία στα 1922 και οι Λαζαριστές ανοίγουν τις πόρτες του Ιεροσπουδαστηρίου τους για κάποιους από αυτούς οι οποίοι θα μείνουν μέχρι να τους βγάλει από εκεί ο σεισμός του 1978.

Οι Λαζαριστές πωλούν τη γη τους, το ελληνικό δημόσιο αγοράζει και αναπαλαιώνει το Ιεροσπουδαστήριο μετατρέποντάς το στη Μονή Λαζαριστών η οποία καθιερώθηκε σαν σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα και η επιμέλεια της έκθεσης έγιναν από το συγγραφέα Σπύρο Λαζαρίδη.

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 22, 2012

Τα ψέμματα τελείωσαν. Ή αυτοί ή εμείς. Ή ξενέρωτοι ή πότες!ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ «Η ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΝΥΞΗ» 
Α. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 1° 
Ιδρύεται σωματείο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ» και με διακριτικό τίτλο « Η ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΝΥΞΗ» με έδρα τον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και έτος ίδρυσης 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 και επ. του Α.Κ. Το σωματείο έχει σφραγίδα σε σχήμα σωλήνα ποτηριού , η οποία στο μέσον θα φέρει σταγόνες τσίπουρου και τον διακριτικό τίτλο και το έτος ιδρύσεως και περιφερειακό την επωνυμία του. 
ΑΡΘΡΟ 2° 
Σκοπός του σωματείου είναι : 
Α) Η σύσφιξη των δεσμών φιλίας, αγάπης και συναδέλφωσης καθώς και η προαγωγή όχι μόνο του σώματος αλλά και του πνεύματος και της καρδίας ακολουθώντας το παραδοσιακό "οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου". Β) Η διάσωση και διάδοση των εθίμων, των παραδόσεων που αφορούν το γνήσιο τσίπουρο κοινώς γράπα. 
Γ) Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της Παρασκευής μετά το μεσημέρι, με την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, την από κοινού ψυχαγωγία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζωής. 
Δ) Η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (όπως εκδρομών, συνεστιάσεων, και γενικά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων) όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. 
Ε) Η ανάπτυξη συναισθηματικών θεμάτων με απώτερο σκοπό την ολοκληρωτική λύση στα προβλήματα ερωτισμού και συναισθηματικής ζωής των μελών. 
Ζ) Η παροχή ηθικής και πάσης φύσης συμπαράστασης σε αναξιοπαθούντα και προβληματιζόμενα μέλη του. 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η πραγματοποίηση των σκοπών, του σωματείου, επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά είναι: 
Α) Συγκέντρωση σε κάθε είδους καφενείο, ταβέρνα, θέατρο, μπαρ ανάλογα με τις συνθήκες που εκάστοτε διαμορφώνονται. 
 Β) Με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας (εκδηλώσεις βραδιών ποίησης, εκδρομές, κατανύξεις πόσιμου οινοπνεύματος κ.λ.π.) στην περιοχή.
Β. ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 4° 
Το σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος μπορεί να είναι κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον ανήκει στο χώρο της εκπαίδευσης και διαμένει ή εργάζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και δεν στερείται τα δικαιώματα περί οινοπνεύματος (πόσιμου). Την ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορούν να αποκτήσουν, επίσης, σύζυγοι και τέκνα προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον είναι ενήλικοι και έχουν το δικαίωμα του πίνειν. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από οινοποσία τουλάχιστον τριών ποτηριών τσίπουρου και μιας τσιπουρομυκήνης η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του σωματείου. Σε περίπτωση απορρίψεως του υποψηφίου μέλους, εφόσον αυτό διαφωνεί με την απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να υποβάλλει, νέα, αίτηση με πέντε ποτήρια τσίπουρου, και δυο τσιπουρομυκήνες η οποία εισάγεται στη Γ.Σ. και η οποία αποφασίζει τελεσίδικα. Ειδικά τα υπογράφονται το παρόν, ιδρυτικά μέλη, θεωρούνται, αυτοδίκαια, τακτικά χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, φυσικά, πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, αλλά έχουν με οποιοδήποτε τρόπο αποδείξει ότι η οινοποσία είναι μέρος της ζωής τους και δεν έχουν ποτέ ζαλιστεί και πέσει στο έδαφος από αυτήν, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 6° 
Τα τακτικά μέλη, μετέχουν στις Γ.Σ. με πλήρες δικαίωμα λόγου, στη λήψη αποφάσεων. 
ΑΡΘΡΟ 7° 
Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν : 
• Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής με μια φιάλη καθαρού τσίπουρου 
• Ετήσια συνδρομή ενός γλυκίσματος τουλάχιστον 
• Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. 
• Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που θα τακτοποιήσουν εντός του επόμενου δίμηνου την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 
ΑΡΘΡΟ 8° 
Α) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει, οποτεδήποτε, από το σωματείο, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε δοκιμασία μη οινοποσίας τουλάχιστον για δυο συνεχόμενες Παρασκευές ( να κάθεται με τα μέλη χωρίς να πίνει ούτε σταγόνα) και τότε το Δ.Σ. εισηγείται για τη διαγραφή του. 
Β) Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του, για δύο (2) τουλάχιστον, συνεχή, ημερολογιακά έτη, μπορεί να διαγραφεί, με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Επανεγγραφή του μέλους αυτού επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει, αναδρομικά, όλες τις οφειλόμενες συνδρομές, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών (τσίπουρα, γλυκίσματα). 
Γ) Όλα τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να συμπαρίστανται στις προσπάθειες του Δ.Σ. προσερχόμενα σε κάθε πρόσκληση του Προέδρου. 
Γ. ΠΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 9° 
Εκτός από τις προσωπικές προσφορές κάθε Παρασκευής πόροι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι: 
1. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές. 
2. Δωρεές οίνου και γλυκισμάτων. 
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΘΡΟ 10° 
1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται, από τα τακτικά μέλη του, με διετή θητεία. 2. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη τα οποία είναι τακτοποιημένα και έχουν μερική ή μηδενική νηφαλιότητα μετά από οινοκατάνυξη . 3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, και δύο απλά μέλη. 
ΑΡΘΡΟ 11° 
1. Η εκλογή των παραπάνω μελών του Δ.Σ., γίνεται μετά από κραιπάλη κρασοκατάνυξης δυο συνεχόμενων Παρασκευών και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που δεν θα μπορεί να συντάξει πρόταση δυο σειρών, αντιπρόεδρος τριών σειρών και ταμίας αυτός που θα άδει το άσμα Καλοκαιράκι με πέντε συνεχόμενα καλοκαιράκια 2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να έχει ένα μόνο αξίωμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10. 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
1. Οι αρχαιρεσίες, για την εκλογή νέου Δ.Σ., γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που θα αξιολογήσει όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 
ΑΡΘΡΟ 13° 
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά με την παρουσία μελών (τακτικών και μη) κάθε Παρασκευή άνευ προσκλήσεων όπου σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα αποφασίζουν το πρόγραμμα της οινοποσίας. Επίσης συνέρχεται, το Δ.Σ., έκτακτα οπότε παρίσταται ανάγκη. 
ΑΡΘΡΟ 14° 
Μέλος του σωματείου που απουσιάζει, αδικαιολόγητα, περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς οινοποσίες (τακτικές ή έκτακτες) μπορεί να εκπέσει από τη θέση του ή να διαγραφεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.. Επίσης μέλος που προβάλλει την δικαιολογία ύπνου για να αποχωρήσει πριν τις 4.30μμ θα τιμωρείται με πρόστιμο ενός γλυκίσματος για την επόμενη Παρασκευή. 
ΑΡΘΡΟ 15° 
Σε περίπτωση που αποχωρήσει ή εκπέσει, οποιοδήποτε μέλος του το Δ.Σ. το αντικαθιστά, στην επόμενη συνεδρίασή του, με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος δοκιμασμένο στην οινοποσία. 
Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 16° 
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή , με ανάταση της χειρός μέλους, (εφόσον μπορεί να την ανορθώσει) ή με πόση ενός ποτηριού τσίπουρου. 2. Οι Γ.Σ. των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες και οι συγκεντρώσεις θα γίνονται σε πατροπαράδοτα οινομαγειρεία. 3. Μια φορά το χρόνο συγκαλείται, από το Δ.Σ. η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την πρώτη Παρασκευή του μηνός Σεπτεμβρίου. 4. Όταν παρουσιάζεται ανάγκη, το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. 5. Η Γ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που της δίνει το καταστατικό αυτό. Ενδεικτικά αποφασίζει για : Την εξέταση των παραπόνων σε θέματα ποτού και φαγητού εναντίον του Δ.Σ. 
Ε. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 17° 
Το σωματείο διαλύεται, αν τα μέλη του μειωθούν, κάτω από τρία (3). 
ΑΡΘΡΟ 18° 
Μέχρι την σύγκλιση Γ.Σ. η οποία θα γίνει 30 μέρες μετά την απόφαση του Κρασοδικείου για αναγνώριση του συλλόγου, το προσωρινό Δ.Σ. θα απαρτίζεται από : Προεδρος Λαζαρίδης Σπύρος Αντιπρόεδρος Μπούρη Βάσω Ταμίας Γιοσμάς Πέτρος Μέλη Παπαντωνίου Ευριπίδης Ιωακειμίδης Βασίλης 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Ιδρυτικά μέλη σύμφωνα με τα παραπάνω είναι (χειρόγραφη αναγραφή του ονόματος πριν την οινοποσία και υπογραφή μόλις σκάσει στο χειλάκι του-της το πρώτο χαμόγελο)