Πέμπτη, Ιουνίου 02, 2011

Σαν δελτίο τύπου για την εκδήλωση Μνήμη ΠρώτωνΙστορικό Αρχείο Ηλιολούστου

Εδώ και τρία χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια καταγραφής του αρχειακού υλικού που βρίσκεται, κυρίως, στα σπίτια των κατοίκων του Ηλιολούστου. Γύρω στις 60 οικογένειες ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα και συγκεντρώθηκε ένα αξιόλογο υλικό που περιλαμβάνει κοντά στις 3500 φωτογραφίες καθώς και σημαντικά έγγραφα. Το υλικό επεξεργάζεται ψηφιακά και επιστρέφεται στον κάτοχό του. Η έρευνα συνεχίζεται.

Παράλληλα με τη συγκέντρωση αυτών των τεκμηρίων έγινε και βιβλιογραφική έρευνα που αφορούσε και στο ίδιο το χωριό στο βάθος του χρόνου και στο χωριό καταγωγής των τελευταίων κατοίκων του Ηλιολούστου, το Φαχρέλ του Καρς.

Η έρευνα απέδωσε εκπληκτικά στοιχεία, η μελέτη και επεξεργασία των οποίων έφερε στο φως έναν κατάλογο Φαχρελιτών οι οποίοι στα 1927 ήταν ήδη εγκατεστημένοι από επταετίας στην Ελλάδα. Ο κατάλογος περιέχει μόνον τα ονόματα των αρχηγών οικογενειών και τη διασπορά τους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο κατάλογος αυτός έχει ρητή αναφορά στον τόπο καταγωγής και εγκατάστασης.
Ένα άλλο μέρος της έρευνας έγινε σε αρχειακό υλικό δημοσίων υπηρεσιών και απέδωσε επίσης εκπληκτικά στοιχεία. Ο κατάλογος των αρχηγών οικογενειών του 1927 καταλήγει σε μία καταγραφή ΟΛΩΝ των κατοίκων του Ηλιολούστου στα 1929, κατανεμημένων σε οικογένειες ώστε να αποδοθεί αγροτικός κλήρος.

Η συλλογή λοιπόν του υλικού αποσκοπεί κυρίως στο να σχηματιστεί ένα πορτραίτο των ΠΡΩΤΩΝ κατοίκων του Ηλιολούστου της τελευταίας περιόδου ζωής αυτού του χωριού, μετά δηλαδή το 1920. Αναζητήθηκαν οι ΠΡΩΤΟΙ και καταγράφηκε η πορεία των οικογενειών τους έως και τους γάμους των παιδιών τους. Όταν περίπου ολοκληρώνεται ένας κύκλος με την επανεμφάνιση των ονομάτων τους σε εγγόνια και δισέγγονα.

Το χωριό κατοικείται εκτός από Καυκάσιους και από Βλάχους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν αργότερα στη δεκαετία του 1930. Έτσι η έρευνα καταγράφει και τις πρώτες οικογένειες των Βλάχων του Ηλιολούστου.

Μια πρώτη παρουσίαση του υλικού σχεδιάζεται να γίνει στο χωριό στις 19 Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή με έκθεση και προβολή.

Οριστική αποτύπωση του υλικού αναμένεται να γίνει αργότερα με την έκδοση ενός λευκώματος.

Πρόθεση του ερευνητή είναι να παραδώσει το σύνολο του υλικού στους αρμόδιους φορείς του χωριού ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να αποτελέσει την πρώτη ύλη ενός Ιστορικού Αρχείου Ηλιολούστου.

Σ. Λ.
Καλοκαίρι 2011