Τετάρτη, Οκτωβρίου 06, 2010

Επίκαιρο ποίημα, χρήσιμο διά υποψηφίους πάσης φύσεως εκλογών

Χάνεται
τῶν ἐπιμέρους ἡ ζωὴ
Στὴν οἴησή του καθώς ὁ ἄνθρωπος
χάνεταιΠοίημα του Γιώργου Πρίμπα
από το ψηφιακό περιοδικό
που βρίσκεται ήδη στο δεύτερο τεύχος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: