Τρίτη, Ιανουαρίου 11, 2011

Και οι πρώτοι αντιδήμαρχοι του Παύλου Μελά είναι...

* αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Θανάσης Λάμπρου, ο οποίος επωμίζεται και την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
* αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πόλεως (Σχεδίου Πόλεως, Τεχνικού Προγράμματος, Πρασίνου και Εκτάκτων Αναγκών) αναλαμβάνει ο Δημήτρης Φερενίδης ο οποίος θα έχει και την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
* αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού θα είναι ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης.
* αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού ορίστηκε ο Δημήτρης Δεληγιάννης, ο οποίος θα έχει την πολιτική ευθύνη για θέματα σχολικής στέγης και κατασκευής σχολείων.
* αντιδήμαρχος Υποδομών & Καθημερινότητας αναλαμβάνει ο Νίκος Παυλίδης. Υπό την εποπτεία του τίθενται ο έλεγχος των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, συντήρησης κι επισκευής υποδομών, δικτύων και οδοστρωμάτων και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.
* αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Υγείας ορίστηκε ο Γιώργος Λίλτσης. Στην ευθύνη του νέου αντιδημάρχου ανατέθηκαν ο συντονισμός των Νομικών Προσώπων του δήμου με κοινωνικές δράσεις (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κλπ), η Πρόνοια και η Κοινωνική Συνοχή και τα θέματα μέριμνας, εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.


Πηγή: Δήμος Σταυρούπολης
Σχόλια: Ουδέν
Παρατήρηση 1: 3 Σταυρουπολίτες, 2 Πολιχνιώτες, 1 Ευκαρπιώτης, καμία γυναίκα
Παρατήρηση 2: Καλό θα ήταν να δημοσιεύονταν όλα τα ονόματα των μελών των επιτροπών και κάθε άλλης πολιτικής θέσης
Ευχή: Σιδεροκέφαλοι και πετυχημένοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: