Δευτέρα, Φεβρουαρίου 23, 2009

Ενδοσκεληδόν στο Βόλο

Βιβλιοπωλείο - Καφενείο ΧΑΡΤΑ
Σκενδεράνη 16Α-β
38221 ΒΟΛΟΣ
τηλ: 24210 33250
update (26.2.2009): Η εκδήλωση μεταφέρεται στο Σάββατο 28 Μαρτίου. Θα υπάρξει νέα ανάρτηση με λεπτομέρειες.